DAILY MAKEUP MUST HAVES

23:14

Hello girls! Some of you asked me what products I use for everyday makeup, so my face look so fresh and natural. I will tell you a secret. I don't use as much makuep as many of you think. I use mostly drugstore cosmetics and if possible I choose these made in Poland. Some are as good as the proffesional ones. If it goes on spending bigger ammount of money on cosmetics I prefer to buy really good ones and recommended, and use them only for events.
Below is shown my everyday makeup routine in order I use products. It's perfect in the mornigs when I'm in hurry. If I have everything prepared, in one place, it won't take me more than 5 minutes.

Cześć dziewczyny! Kilka z was pytało mnie jakie produkty używam do codziennego makijażu, dzięki którym moja twarz wygląda świeżo i naturalnie. Zdradzę wam sekret. Nie używam tak dużo kosmetyków jak część z was. Ogólnie używam kosmetyki z drogerii i jeżeli to możliwe, wybieram te robione w Polsce. Wiele jest tak samo dobra jak te profesjonalne. Jeżeli chodzi o wydawanie większej ilości kasy na kosmetyki, to raczej kupuję naprawdę dobre i polecane, i używać je okazjonalnie.
Poniżej pokazana jest moja codzienna rutyna robienia makijażu, w kolejności, której używam produkty. Jest świetna jeśli chodzi o poranki i kiedy jestem w pośpiechu. Jeżeli mam wszystko przygotowane w jednym miejscu, nie zajmuje mi to dłużej niż 5 minut.

BB CREAM
Under Twenty Anti Acne BB Cream 
It's kinda 2 in 1. Cream and medium coverage foundation. Cares and covers imperfections at the same time. This is amazing product when you're in hurry. You can put it on face with hands, just like a cream. I prefer using sponges or brushes, so hands are still clean and don't waist your time for washing. Anyway when choosing one you should remember what skin type you have (because it's cream, not foundation!). Wrong matched will cause some facial problems.

To jest jak 2 w 1. Krem i średnio kryjący podkład. Pielęgnuje i zakrywa niedoskonałości jednocześnie. To jest na prawdę super produkt jeżeli masz mało czasu. Możesz go nakładać dłońmi, tak samo jak krem. Ja wolę używać gąbki albo pędzelki, bo ręce pozostają czyste i nie tracę czasu na ich mycie. Poza tym kiedy wybierasz sobie taki krem, pamiętaj o tym jaką masz cerę (bo to jest kream, nie podkład!). Źle dobrany może powodować problemy skórne.

CONCEALER
Catrice Liquid Camouflage Concealer 
This is the best concealer I have ever used! I bought it 3rd time now I guess. It's so cheap and full coverage. This is important when your face looks tired - under eye circles, acnes or even some red marks. 

To jest najlepszy korektor jaki kiedykolwiek używałam! Kupiłam go już chyba trzeci raz. Jest bardzo tani i w pełni kryjący. To jest bardzo ważne, kiedy twoja twarz wygląda na zmęczoną - cienie pod oczami, wypryski czy miejscowe zaczerwienienia. 

POWDER
Ingrid Proffesional Translucent Loose Bambus Powder 
I don't use much powder everyday. Only to matte and set makeup. It's also needed step before contouring with bronzing powder. Anyway it's first bambus powder I have ever tried and as long as I use it now I can tell you that is brilliant. Very light and soft for skin. 

Nie używam zbyt dużo pudru codziennie. Jedynie do zmatowienia i utrwalenia makijażu. Jest to też ważny krok przed konturowaniem bronzerem w kamieniu. W każdym razie jest to pierwszy bambusowy puder jaki kiedykolwiek próbowałam i tak długo jak go używam, mogę stwierdzić, że jest świetny. Bardzo lekki i delikatny dla skóry.

BRONZER
This is the step I love the most and don't like to skip it. Always emphasise the lines under cheek bones. The other parts, which can be contoured too like jawlines or forehead, I rather skip everyday. I do whole contouring only for some events or shootings. I don't need it for everyday look.

Ten krok uwielbiam najbardziej i nie lubię go omijać. Zawsze podkreślam linie poniżej kości policzkowych. Inne części, które również mogą być konturowane, jak linia szczęki czy czoło, raczej omijam na co dzień. Pełne konturowanie wykonuję jedynie na wyjścia czy sesje. Nie potrzebuję tego codziennie.

HIGHLIGHTER
Bell HypoAllergenic Illuminating Powder 
Highlighting cheek bones makes face look fresh and subtle. That's why I add a little bit of this stunning thing to my makeup. Recently I dropped one and needed to start new packaging. Again the same, my favorite one.

Dzięki rozświetleniu kości policzkowych twarz wygląda świeżo i subtelnie. To dlatego dodaję odrobinę tej cudownej rzeczy do mojego makijażu. Ostatnio upuściłam jeden i musiałam zacząć nowe opakowanie. Znowu ten sam, mój ulubiony.

EYESHADOWS
Kiko Prom Queen Eyeshadow Palette in 01
Eyeshadows palette in neutral colors is a must have, if you like natural looks. For everyday I use dark brown, the 5th one, to 'contour' eyes. It's like doing lines on upper and bottom lashlines. Nothing special, but eyes look emphasised and bigger. If I have more time, firstly I use beige shadow (second one) all over the lid, and then with the same shade as earlier, I make darker the outer part of upper lid.

Paleta cieni w neutralnych kolorach to must have, jeśli lubisz naturalny wygląd. Na codzień używam ciemno brązowego, piątego cienia, do 'konturowania' oczu. To jest po prostu robienie kresek wzdłuż linii rzęs. Nic szczególnego, ale oczy wyglądają na podkreślone i większe. Jeżeli mam nieco więcej czasu, to używam najpierw beżowego cienia (drugiego) na cała powiekę, a następnie tym samym co poprzednio, przyciemniam zewnętrzną część górnej powieki.

MASCARA
Bell HypoAllergenic Volume Up Mascara 
The best msacara for everyday: volumising. First layer is subtle and barely visible. The second one can make false lash effect. Fast and effective. 

Najlepsza maskara na co dzień: objętościowa. Pierwsza warstwa jest subtelna i delikatnie widoczna. Druga potrafi wyglądać jak sztuczne rzęsy. Szybko i efektownie.

LIPSTICK
Bell HypoAllergenic Moisturizing Lipstick 
Subtle color with shimmering and, what is more, moisturizing lipstick. All the time I carry it in my bag. In everyday rush, this one is easy to apply (even if you don't have mirror near), care your lips and add a bit of color. It's better than typical lipstick because these little white things are not created.

Subtelny kolor z połyskiem, a co więcej, nawilżająca szminka. Cały czas noszę ją ze sobą w torbie. W codziennym pośpiechu, ta pomadka jest łatwa w aplikacji (nawet jeśli nie masz lusterka w pobliżu), pielęgnuje twoje usta i dodaje trochę koloru. Jest lepsza niż klasyczna szminka, ponieważ nie towrzą się  te małe białe grudki.


Hope I could help you with choosing everyday makeup cosmetics. You don't need to use exactly the same to achieve the subtle look. All you need is to have these 8 products, no matter which brand. What are your everyday must haves? Let me know in the comments, I would love to try them.

Mam nadzieję, że pomogłam wam w wyborze kosmetyków do codziennego makijażu. Nie musicie używać dokładnie tych samych do uzyskania subtelnego looku. Wszystko co potrzebujecie to te 8 productów, nie ważne jakiej marki. Jakie są wasze codzienne must haves? Dajcie znać w komentarzach, chciałabym je wypróbować.

xx Carly

No comments:

Powered by Blogger.