HAND & BODY CARE

19:47

Summer has just ended. And this is just the beggining of hand and body care. You may think that during hot days the skin is more dry than druring winter. But you are wrong! That is exactly the opposite and that's why it's time to prepare for these cold days and prevent smartness and red skin. 

Lato się już skończyło. A to dopiero początek pielęgnacji rąk i ciała. Pewnie myślicie, że skóry wysusza się w ciągu ciepłych dni. Ale jesteście w błedzie! Jest zupełnie odwrotnie i to jest właśnie odpowiedni czas na przygotowanie się na nadejście tych zimnych dni i zapobiegnięcie pieczeniu i czerwonej skóry.


HAND CREAMS
Do you know the hurtful feeling of red hands? Unfortunately I do. First of all use creams twice a day, in the mornig and evening, even if not needed. It's better to protect skin against drying. I always remember to carry one mini cream always in my bag. Moving on to the problem with adherent or rich hands. I hate it. But if I get one I use it only before sleep. If I need one quickly absorbing I choose one of these mentioned below.

Znacie to nieprzyjemne uczucie czerwonych dłoni? Niestety ja tak. Przede wszystkim używaj kremów dwa razy dziennie, rano i wieczorem, nawet jeśli nie jest to do końca potrzebne. Lepiej jest jak zabezpieczy się skórę przed wysychaniem. Zawsze pamiętam o noszeniu ze sobą, w torebce, mini kremu. Przejdźmy teraz do problemu lepiących się lub tłustych dłoni. Ja tego nienawidzę. Ale jeżeli zdarzy mi się taki kupić, to używam go wieczorem. A jeżeli potrzebuję szybko wchłaniającego się, to wybieram któryś z podanych niżej.


BODY LOTIONS
Every two days I use a moisturizing or protecting lotion. If I forget and my skin get dry I use a gel with Aloe Vera. Yes, this one I chose is after sun, but it's great for irritations (and for these after shaving as well!). Sometimes I mix this one with another lotion so I receive 2 in 1 effect. 

Co dwa dni używam nawilżający albo ochronny balsam. Jeżeli o tym zapomnę, moja skóra staje się sucha, używam żelu z aloesem. Tak, ten co wybrałam jest po opalaniu, ale jest świetny na podrażnienia (i te po depilacji również!).Czasami mieszam go z jakimś innym balsamem i otrzymuje coś w rodzaju 2 w 1.


MY CHOICE:


Hope you liked the post. Which products do you use to protect your skin? Let me know. I would love to test them.

Mam nadzieję, że podobał wam się post. Jakie są wasze kosmetyki ochronne? Dajcie znać. Chciałabym je przetestować.

xx Carly

No comments:

Powered by Blogger.